måndag 25 mars 2013

Måndag

Gör en tankekarta med begreppen som du behöver kunna.


50%
1. Förlänga och förkorta bråk

2. Procent delen delat med det hela

3. Jobba med bråk och procent

50%

Färdighetsträna Procent Matteva. Länk finns här till höger

eller bråk på engelska. 

Extra uppgift: Diagram om hur lönerna ser ut i olika yrken och kvinnors löner i förhållande till män

http://pejl.svt.se/visualisering/inkomster/yrken/

Vilket yrka ska du ta?