måndag 1 juni 2015

Tisdag
Typfrågor där du har både frågor om begrepp, metod och resonemang. E svårighet

Klicka på länken. 

Testa dig själv om du kan det! Skriv i räkneboken

Länk till träddiagram. C svårighet

Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=URv42OdZ5to

Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=vdhZxxyjnds

Testa och gör några på röda delen i boken. Lycka till!