måndag 6 mars 2017

Tisdag

Upplägg av lektion  • Träna på att läsa av en graf


https://edpuzzle.com/assignments/58bdd52f5de5433e1e4f65dc/watch


  • Arbeta med arbetsblad ( Itunes U)   • Alternativdiagnos ( rätta tillsammans)