måndag 17 november 2014

Vecka 47

Denna vecka är målet att hinna fram till diagnos eller test. Det är inte nödvändigt att räkna allt utan om det är a, b, c så räknar ni bara räknar a och c.


  • Mål 1: Kunna omvandla areor + areor på stora områden ( km2, hektar, ar
  • Mål 2: Kunna använda skala och göra mätningar i en ritning ( värdera om du kan detta för du har redan gjort det som läxa) 
  • Mål 3: Veta om hur spegelsymmetri och rotationssymmetri

När du jobbar med symmetri kan du jobba med en sida via PUFFIN