onsdag 25 mars 2015

Fredag

Testa dig själv!

E frågor så här långt! Grunden i att förlänga bråk och förkorta. Även lite procent.

Klicka på länken och ladda hem. Skriv i din räknebok

https://www.dropbox.com/s/9po61bxqyheoswe/Koll%20br%C3%A5k%20och%20procent.pdf?dl=0

C-nivå

Klicka på länken

https://www.dropbox.com/s/jdhlznvliq8ghjn/Cniv%C3%A5%20procent.png?dl=0

måndag 16 mars 2015

Tisdag 17 mars

Arbete med de två första målen finns på Showbie under rubriken bråk och procent

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk

Titta först på denna film


Arbeta sedan med


 • Repetion av bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Bråkform decimalform och procent form. Dessa bör man kunna utantill. Lite som engelskaglosor. 
Färdig kan du jobba med apparna som finns på förra inlägget. 

torsdag 12 mars 2015

V 11 Bråk och procent


Mål
När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna: 

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelser 
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk 


Begrepp

bråk
täljare 
nämnare 
förkorta 
förlänga 

Introduktion
Jobba med appar med bråk. Träna på jämföra olika bråk

https://itunes.apple.com/se/app/fractions-by-brainingcamp/id471353363?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/id410521340?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/djungelbrak/id376665194?mt=8


Typuppgifter
Kommer här så småningom

Arbetssätt
Du väljer själv

 • Showbie  (som Samband och algebra) 
 • Boken med olika stegen Grön - Blå - Röd
 • Träningsboken
 • Filmer från Youtube 
 • Matteboken på nätet http://www.matteboken.se


tisdag 10 mars 2015

onsdag 4 mars 2015

Filmer till 6A

Dessa filmer hjälper dig att lösa uppgifterna om algebra denna vecka. Titta och tänk efter. Lös sedan uppgifterna i Showbie.

Uttryck med omkrets!

Ekvationer

Mönster

måndag 2 mars 2015

Uppgift Geogebra

Klar Kolla här

Vecka 10 8A

Denna vecka jobbar vi med samband.


Mål
När eleverna har arbetat med det här avsnittet ska de kunna:
 • rita koordinatsystem    Geogebra     Ladda hem här
 • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem Geogebra
 • beskriv proportionella samband med hjälp av diagram och formler                    Showbie
 • beskriva andra linjära samband  Showbie
 • tolka olika typer av samband      Showbie
Ordlista eller begreppslista


koordinatsystem
x-axel
y-axel
origo
koordinat
linjära samband
jämförpris storhet
diagram
graf
formel
proportionell 

Testa dig själv på uppgifter inom samband. Begreppsliga och metodförmågor. Kolla på uppgifter här

Vill du ha en mer omfattande uppgift gör den här... Kolla här