måndag 2 mars 2015

Vecka 10 8A

Denna vecka jobbar vi med samband.


Mål
När eleverna har arbetat med det här avsnittet ska de kunna:
  • rita koordinatsystem    Geogebra     Ladda hem här
  • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem Geogebra
  • beskriv proportionella samband med hjälp av diagram och formler                    Showbie
  • beskriva andra linjära samband  Showbie
  • tolka olika typer av samband      Showbie
Ordlista eller begreppslista


koordinatsystem
x-axel
y-axel
origo
koordinat
linjära samband
jämförpris storhet
diagram
graf
formel
proportionell 

Testa dig själv på uppgifter inom samband. Begreppsliga och metodförmågor. Kolla på uppgifter här

Vill du ha en mer omfattande uppgift gör den här... Kolla här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar