måndag 24 oktober 2011

Kluring

Kenth har en degbunke och tre ograderade skålar som rymmer 3 dl, 4 dl och 6dl. Hur ska jag göra för att mäta upp

1dl ??         5 dl??Kan jag göra på flera olika sätt??

Lycka till!

torsdag 20 oktober 2011

Stållpe:

 Tobias: gissning: 223cm felmarginal: 0cm
  Johan: gissning: 210cm felmarginal: 13cm
   Svar: 223cm
 Soptunna:

Tobias: gissning: 123cm felmarginal: 19cm
Johan gissning: 117cm felmarginal: 13cm
Svar: 104cm

Sten:

Tobias: gissning: 39cm felmarginal: 8cm
Johan: gissning: 33cm felmarginal: 14cm
Svar: 47cm

Staket:

Tobias gissning: 79cm felmarginal: 14cm
Johan gissning: 81cm felmarginal: 12cm
Svar: 93cm
Bänk:

Tobias: gissning: 176cm felmarginal: 14cm
Johan: gissning: 180cm felmarginal:10cm
Svar: 190cm

Mark:

Tobias: gissning: 237cm felmarginal: 8cm
Johan: gissning 230cm felmarginal: 15cm
Svar: 245cm

Liten stolpe:

Tobias: gissning: 52cm felmarginal: 14cm
Johan: gissning: 70cm felmarginal: 4cm
Svar: 66cm

Tobias hundra meter shuffeling: 423 steg
johans hundra meter  gång: 100 steg
johans hundra meter löp: 42 steg

johans gångsteglängd: 1 m
johans löpsteglängd: 2,3 m
tobias shuffelingsteglängd: 0,2 m