fredag 27 november 2015

Matte 6A

Allra först ska ni få göra ett arbetsblad om sannolikhet

1. Frågesport

https://quizlet.com/_1rzmoa

2. Jobba med matteva använd PUFFIN

3. Jobba i boken eller på Nomp.  Diagons kommer alla att göra nästa vecka.

Nohands
4. Avslutning med förra veckans Kahoot.

måndag 23 november 2015

Mattemåndag 8A

Måndag 8A

Självskattning
Arbetsblad skala och ritning
Jobba med det du själv behöver i boken
Plocka upp vad som du uppfattar svårt

Plock upp det som är svårast och lurigast

Eftermiddag

Är du med och planerar innehåll

söndag 22 november 2015

MATTE 9A VECKA 48

Måndag: 

Mattetest imorgon. Finns repuppgifter att plugga på. Viktigt du man jobbar med det du känner dig osäker på. En grupp har muntligt nationellt prov. Ni som jobbar med Algebra får gärna titta på denna film om kvadreringsreglen

Rätta här:

Tisdag: 
Mattetest A-del. B-del tar vi nästa vecka.

Onsdag:  Återkoppling av mattetest A-del, återläsning eller Algebra
Efter Algebra jobbar vi med Geometri (rymdgeometri) Kolla länk
Denna kurs kommer med på vårterminens betyg. Vi kommer göra A del innan jullov men då kommer det inte med på höstbetyget.

söndag 15 november 2015

Matte 9A

Måndag igen. Helgen går fort. Veckans matte ser ut så här. Målet för denna vecka är att sätta grunderna för detta område. Arbeta klart med diagnos och rätta tillsammans. Detta är viktigt för att stämma av vad du kan och vad du upplever svårt.

Vi har också veckans problem som handlar om mönster. Vi kommer starta upp denna nu på första lektionen. Detta är också ett av målen för detta arbetsområde.

Måndag: Veckans problem.  Målet är att kunna se mönster, hitta en formel och använda formel. EPA metoden Kolla upp målen och begreppen. Jobba vidare med grafer, funktioner osv

Tisdag: Arbetspass en gemensam uppstart. Någon typuppgift och sedan fortsatt arbete mot målen och gör diagnosen. Vi rättar tillsammans.

Onsdag: ( halvklass) Vi börjar med muntliga prov. Grupper finns framme på tavlan Övriga räknar vidare. Försök hjälpa varandra.

torsdag 12 november 2015

Tal

Faktorisering här

Faktorisering 2 här

Animering här

Puffin som gäller för ipad

måndag 9 november 2015

Typuppgifter Funktioner och algebra

Här kommer några typuppgifter på funktioner och algebra.

De första är E nivå. Kolla upp vilken förmåga och testa och gör dem.
Den här innehåller även C nivå. Testa och försök även förklara. 

tisdag 20 oktober 2015

Planering funktioner och algebra


Mattebegrepp

funktion
variable
graf
tabell
linjärfunktion
proportionell
formel
värdetabell
räta linjens ekvation
artimetisk talföljd  

onsdag 7 oktober 2015

Mönster 9A

Hitta mönster!!


Titta på denna genomgång
Kolla även denna länken på webbmatte

måndag 5 oktober 2015

Tisdag 8C

Händer idag! 


 • Återkoppling på diagnosen
 • Missuppfattningar från diagnosen EPA ( enskilt-par-alla) 
 • Diagnos tillbaka (titta igenom och rätta till) 
Bensträck 10 min

Mattelek: Först till 100

Syfte: Förstå vad som händer om man multiplicerar

Du behöver miniräknare....

Extrauppgift: Problemuppgift

Typuppgifter 9A

Testa dig själv på detta arbetsområde. Ladda ner och spara på din hemskärm.

https://www.dropbox.com/s/08e3pc71i3h493b/%20Alternativdiagnosltdiagnos%20%28dragen%29.pdf?dl=0

onsdag 30 september 2015

Utvärdering feedback feedforward

Lektionen går ut på att hitta ett antal fel/missuppfattningar från mattetestet förra veckan. Försök hitta dem. Skriv upp de på mini whiteboard!

Dessutom blir det speedfeedback. Du träffar mig i 1 min. Du får reda på vilka begrepp o metoder
du kan o vilka du behöver utveckla. Även vad vi lägger fokus på nästa vecka. 


måndag 21 september 2015

Planering för onsdagArbetsblad om jämförspris

Kilopris
Meterpris
Literpris

Kolla först på filmen....  (av mig Kenth då)

Jobba sedan vidare och försök att göra klart diagnosen på detta område om tal. Finns även arbetsblad om negativa tal. Kan behövas träna på lite kanske.

Kl 9.15  startar jag en Socrative från mitt möte. Försök att svara på dessa frågor om vårt område. Ta ett kladdsida i din mattebok om du behöver.

Rumsnummer har ni här!

Länk till matte på arabiska webbmatte

Länk till tal i olika baser webbmatte

fredag 4 september 2015

måndag 31 augusti 2015

8C Multiplikation och division.

Räkning på miniwhiteboards - resonera kring hur man kan tänka.
Träning på dessa moment i boken


Bensträck
Feedback på diagos från förra veckan.
Ny diagnos


Multiplikation med 10 , 100 och 1000 

Division med 10 , 100 och 1000

Multiplikation med decimaltal


söndag 30 augusti 2015

Potenser

Dagens lektion jobbar vi med potenser


http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/potenser-och-grundpotensform

Läs först om detta på länken. Går också bra att titta på filmen. Jobba sedan med att träna i boken om potenser.

Kör hårt!

måndag 1 juni 2015

Tisdag
Typfrågor där du har både frågor om begrepp, metod och resonemang. E svårighet

Klicka på länken. 

Testa dig själv om du kan det! Skriv i räkneboken

Länk till träddiagram. C svårighet

Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=URv42OdZ5to

Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=vdhZxxyjnds

Testa och gör några på röda delen i boken. Lycka till!

onsdag 20 maj 2015

Torsdag 6B

1. Gör klart statistisk undersökning i NO och häng upp de i Rosenbad.

Glömt hur man gör cirkeldiagram? Kolla här!

2. Fortsätt jobba i boken där du är.

Är OK att hoppa fram till cirkeln. Ni som är klara med diagnos på cirkeln kan jobba med det sista avsnittet PROBLEMLÖSNING  i boken.

tisdag 12 maj 2015

Statistisk undersökning

Läs igenom hur man gör undersökningar

Statistiska centralbyrån


 1. Vad vill du undersöka med inriktning biologi, hälsa, träning, kroppen
 2. Gör en problemformulering
 3. Genomför undersökning Vilket urval? 
 4. Gör en frekvenstabell
 5. Vilket diagram ska du redovisa. Vilka finns det? 
 6. Vad drar ni för slutsatser? 

Matteord
Typvärde
Median
Medelvärde
Räkna ut procentsats.


måndag 11 maj 2015

Start på sannolikhet

SANNOLIKHET

Uppstart:

Titta på filmen

http://www.ur.se/Produkter/183057-Kalkyl-Sannolikhet

Fundera sedan om du ska börja på Blått eller grönt steg. Kör så det ryker. Glöm inte kolla den gröna förklaringsrutor.

Vad är det för skillnad på chans och risk?

Planering


måndag 27 april 2015

onsdag 25 mars 2015

Fredag

Testa dig själv!

E frågor så här långt! Grunden i att förlänga bråk och förkorta. Även lite procent.

Klicka på länken och ladda hem. Skriv i din räknebok

https://www.dropbox.com/s/9po61bxqyheoswe/Koll%20br%C3%A5k%20och%20procent.pdf?dl=0

C-nivå

Klicka på länken

https://www.dropbox.com/s/jdhlznvliq8ghjn/Cniv%C3%A5%20procent.png?dl=0

måndag 16 mars 2015

Tisdag 17 mars

Arbete med de två första målen finns på Showbie under rubriken bråk och procent

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk

Titta först på denna film


Arbeta sedan med


 • Repetion av bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Bråkform decimalform och procent form. Dessa bör man kunna utantill. Lite som engelskaglosor. 
Färdig kan du jobba med apparna som finns på förra inlägget. 

torsdag 12 mars 2015

V 11 Bråk och procent


Mål
När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna: 

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelser 
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk 


Begrepp

bråk
täljare 
nämnare 
förkorta 
förlänga 

Introduktion
Jobba med appar med bråk. Träna på jämföra olika bråk

https://itunes.apple.com/se/app/fractions-by-brainingcamp/id471353363?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/id410521340?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/djungelbrak/id376665194?mt=8


Typuppgifter
Kommer här så småningom

Arbetssätt
Du väljer själv

 • Showbie  (som Samband och algebra) 
 • Boken med olika stegen Grön - Blå - Röd
 • Träningsboken
 • Filmer från Youtube 
 • Matteboken på nätet http://www.matteboken.se


tisdag 10 mars 2015

onsdag 4 mars 2015

Filmer till 6A

Dessa filmer hjälper dig att lösa uppgifterna om algebra denna vecka. Titta och tänk efter. Lös sedan uppgifterna i Showbie.

Uttryck med omkrets!

Ekvationer

Mönster

måndag 2 mars 2015

Uppgift Geogebra

Klar Kolla här

Vecka 10 8A

Denna vecka jobbar vi med samband.


Mål
När eleverna har arbetat med det här avsnittet ska de kunna:
 • rita koordinatsystem    Geogebra     Ladda hem här
 • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem Geogebra
 • beskriv proportionella samband med hjälp av diagram och formler                    Showbie
 • beskriva andra linjära samband  Showbie
 • tolka olika typer av samband      Showbie
Ordlista eller begreppslista


koordinatsystem
x-axel
y-axel
origo
koordinat
linjära samband
jämförpris storhet
diagram
graf
formel
proportionell 

Testa dig själv på uppgifter inom samband. Begreppsliga och metodförmågor. Kolla på uppgifter här

Vill du ha en mer omfattande uppgift gör den här... Kolla här

söndag 22 februari 2015

Planering 6B

Vi behöver repetera olika saker inför nationella provet. 4 veckor kvar.


V 9 Koordinatsystem Diagram Median Medelvärde

V10 Algebra och ekvationer

V 11 Bråk och lite procent

V 12 Blandade uppgifter, Tal

V13 Tisdag 24 mars Delprov B och C

Torsdag 26 mars Delprov D och E

Delprov A är muntlig och den kommer vi att göra efter V13.

Länk till Skolverket 

lördag 21 februari 2015

Vecka 9

Denna vecka blir det återläsning och fortsatt jobb med koordinatsystem.

Uppdrag återlämning
Tisdag
1. Utvärdering. Fundera själv
2. Välj 2 kunskaper du tycker du inte riktigt är säker på. Du får jobba med den på tisdagslektionen. Det du inte hinner är läxa till fredag.
Som avslutning visar du att du kan det genom att klicka på visa att du kan det filen senast fredag. Jag kan följa ditt jobb i Showbie

Torsdag
Koordinatsystem

Fredag
Koordinatsystem

Stenciler var så där på förra arbetsområdet. Så vi använder appen Showbie där att finns samlat.

Gå in och sök på klasskoden L7RNZ

onsdag 11 februari 2015

Koordinatsystem

Nytt arbetsområde


Koordinatsystem

Läs först:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/uttryck,-ekvationer-och-funktioner/koordinatsystem-och-grafer

..... fram till grafer....


Mål: Träna på hur ett koordinatsystem är uppbyggt och kunna olika koordinater

http://ncm.gu.se/media/stravorna/5/a/5A5E_sankaskepp.pdf


Spela två och två


torsdag 5 februari 2015

Typfrågor

Koll av läxan

Mönster

Typfrågor Ladda hem och jobba med förmågorna Lösa problem, använda metoder och begrepp

Ladda hem här

onsdag 4 februari 2015

Sammanfattning

Kolla igenom filmerna som sammanfattning


Lösa ekvationer

Förenkla uttryck och multiplicera in i en parentes

Mönster

Gör nu klart det du behöver. Jobba med de övningar du fått eller gör alternativa diagnosen som är läxa till fredag. Du behöver vara väl förbered på att kunna visa hur du gjort.

Skulle du vara helt sysslolös så kör du Algebra Touch och då tränar du på ekvationer. Använd skolans konto.

Eller skriv detta problem som en ekvation:

Kenth är åtta gånger så gammal som hans dotter. Tillsammans är de 54 år 

Hur gammal är Kenth och hans dotter? 

måndag 2 februari 2015

Tisdag

1. Introduktion Algebra Touch. Ladda hem App! Gör likformiga förenklingar och ekvationer,

eller jobba med häftet om att lösa ekvationer.

2 Mattesamtal tillsammans i en kvart. Ekvationer - Förenkla - Skriva uttryck


Gruppermåndag 26 januari 2015

Torsdag den 28 januari

                                 2x      x+2     x-4        x/2

1. Kolla på filmerna förenkla uttryck och ekvationer.
2. Arbetsblad ekvationer
3. Arbetsblad förenkla uttryck ( kolla först länken på ett annat blogginlägg
4. Arbetsblad skriva uttryck.  Filmer Förenkla uttryck
5. Spelaktivitet Algebra Touch (apelskolanalfa2013@gmail.com) Lös : Alfa2013 eller arbetsblad lös med ekvationer

Filmer

Förenkla parenteser

Lösa ekvationer

torsdag 22 januari 2015

Nytt år! Härliga tider!!

Tanken är att vi börjar med arbetsområdet

ALGEBRA!!!

Det handlar om uttryck, formler och ekvationer och kan sammanfattas under namnet algebra. Algebra är ett viktigt redskap i matematiken.

Varför detta?

Alla använder algebra någon gång i sin vardag . Algebra används för att beräkna avståndet en bil färdas . Algebra kan hjälpa någon räkna sätt att spara pengar , till exempel vilka fordon att köpa, vilket mobiltelefon plan ger den bästa täckningen och den bästa räntan på ett lån eller kreditkort . Algebra används också för datorrelaterade uppgifter som datainmatning , datorfunktioner , kalkylblad , designkoncept och mer . Dessa är bara några exempel på hur och varför algebra används varje dag . Det finns ännu mer att du kanske inte känner till 

Mål med kursen

Lära dig:

 • skriva ett utryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • tolka uttryck
 • förenkla uttryck och skriva med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • skriva uttryck för geometriska mönster


Förenkla uttryck

Målet med dagens lektion är att du skall kunna förenkla uttryck


1. Läs och titta på filmen på denna webbplats. Här är länken

2.Gör uppgifterna som finns högst upp på sidan.

3. Gör klart häftet om ekvationer som ni gjorde igår.

4. Färdig. Jobba mer med förenkla uttryck genom att jobba med stencilen.


onsdag 21 januari 2015

Lösa ekvationer

Idag är målet att vi ska lära oss hur man löser en ekvation.


1. Titta på filmen

2. Lös sedan ekvationerna som finns i häftet.