tisdag 12 maj 2015

Statistisk undersökning

Läs igenom hur man gör undersökningar

Statistiska centralbyrån


  1. Vad vill du undersöka med inriktning biologi, hälsa, träning, kroppen
  2. Gör en problemformulering
  3. Genomför undersökning Vilket urval? 
  4. Gör en frekvenstabell
  5. Vilket diagram ska du redovisa. Vilka finns det? 
  6. Vad drar ni för slutsatser? 

Matteord
Typvärde
Median
Medelvärde
Räkna ut procentsats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar