måndag 31 augusti 2015

8C Multiplikation och division.

Räkning på miniwhiteboards - resonera kring hur man kan tänka.
Träning på dessa moment i boken


Bensträck
Feedback på diagos från förra veckan.
Ny diagnos


Multiplikation med 10 , 100 och 1000 

Division med 10 , 100 och 1000

Multiplikation med decimaltal


söndag 30 augusti 2015

Potenser

Dagens lektion jobbar vi med potenser


http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/potenser-och-grundpotensform

Läs först om detta på länken. Går också bra att titta på filmen. Jobba sedan med att träna i boken om potenser.

Kör hårt!