måndag 31 augusti 2015

8C Multiplikation och division.

Räkning på miniwhiteboards - resonera kring hur man kan tänka.
Träning på dessa moment i boken


Bensträck
Feedback på diagos från förra veckan.
Ny diagnos


Multiplikation med 10 , 100 och 1000 

Division med 10 , 100 och 1000

Multiplikation med decimaltal


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar