onsdag 20 maj 2015

Torsdag 6B

1. Gör klart statistisk undersökning i NO och häng upp de i Rosenbad.

Glömt hur man gör cirkeldiagram? Kolla här!

2. Fortsätt jobba i boken där du är.

Är OK att hoppa fram till cirkeln. Ni som är klara med diagnos på cirkeln kan jobba med det sista avsnittet PROBLEMLÖSNING  i boken.

tisdag 12 maj 2015

Statistisk undersökning

Läs igenom hur man gör undersökningar

Statistiska centralbyrån


  1. Vad vill du undersöka med inriktning biologi, hälsa, träning, kroppen
  2. Gör en problemformulering
  3. Genomför undersökning Vilket urval? 
  4. Gör en frekvenstabell
  5. Vilket diagram ska du redovisa. Vilka finns det? 
  6. Vad drar ni för slutsatser? 

Matteord
Typvärde
Median
Medelvärde
Räkna ut procentsats.


måndag 11 maj 2015

Start på sannolikhet

SANNOLIKHET

Uppstart:

Titta på filmen

http://www.ur.se/Produkter/183057-Kalkyl-Sannolikhet

Fundera sedan om du ska börja på Blått eller grönt steg. Kör så det ryker. Glöm inte kolla den gröna förklaringsrutor.

Vad är det för skillnad på chans och risk?

Planering