torsdag 22 januari 2015

Nytt år! Härliga tider!!

Tanken är att vi börjar med arbetsområdet

ALGEBRA!!!

Det handlar om uttryck, formler och ekvationer och kan sammanfattas under namnet algebra. Algebra är ett viktigt redskap i matematiken.

Varför detta?

Alla använder algebra någon gång i sin vardag . Algebra används för att beräkna avståndet en bil färdas . Algebra kan hjälpa någon räkna sätt att spara pengar , till exempel vilka fordon att köpa, vilket mobiltelefon plan ger den bästa täckningen och den bästa räntan på ett lån eller kreditkort . Algebra används också för datorrelaterade uppgifter som datainmatning , datorfunktioner , kalkylblad , designkoncept och mer . Dessa är bara några exempel på hur och varför algebra används varje dag . Det finns ännu mer att du kanske inte känner till 

Mål med kursen

Lära dig:

  • skriva ett utryck
  • beräkna värdet av ett uttryck
  • tolka uttryck
  • förenkla uttryck och skriva med parenteser
  • lösa olika typer av ekvationer
  • lösa problem med hjälp av ekvationer
  • skriva uttryck för geometriska mönster


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar