torsdag 12 mars 2015

V 11 Bråk och procent


Mål
När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna: 

  • jämföra storleken på olika bråk
  • förkorta och förlänga bråk
  • räkna ut procentsatsen
  • förstå och använda procent vid jämförelser 
  • addera, subtrahera och multiplicera bråk 


Begrepp

bråk
täljare 
nämnare 
förkorta 
förlänga 

Introduktion
Jobba med appar med bråk. Träna på jämföra olika bråk

https://itunes.apple.com/se/app/fractions-by-brainingcamp/id471353363?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/id410521340?mt=8

https://itunes.apple.com/se/app/djungelbrak/id376665194?mt=8


Typuppgifter
Kommer här så småningom

Arbetssätt
Du väljer själv

  • Showbie  (som Samband och algebra) 
  • Boken med olika stegen Grön - Blå - Röd
  • Träningsboken
  • Filmer från Youtube 
  • Matteboken på nätet http://www.matteboken.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar