onsdag 25 januari 2012

Vad är Algebra?


Algebra är arabiska och betyder återföring eller koppling. I algebra använder man bokstäver istället för tal. algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler. Algebra används till när man bygger saker och på flygplan. Algebran är idag en mycket viktig del av matematiken och har bidragit till att utveckla nästan samtliga grenar av matematiken. På 1600-talet började man använda bokstäver istället för tal. Algebra är även kallat för bokstavsräkning // Leon Daz Snigel 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar