måndag 26 november 2012

Dokumentation

I teknik står det att man ska göra enkla dokumentationer


  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. 

    Ur kursplaner . LGR 11

    Så....... dokumentera era ritningar, mallar,  uträkningar, ord och begrepp och måttangivelser. Skriv också  hur arbetet går under tiden. (utvecklingsarbete). När allt är färdigt så får du sammanfatta din konstruktion. Svårigheter, vad du är nöjd med och hur du skulle kunna utveckla.

    Allt detta gör var och en i sin blogg. Glöm inte bilder eller filmer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar